logoEffeDoenDNNDonderdag 18 januari stond in het teken van meerdere inspirerende ontmoetingen met mensen die de Arnhemse jeugd een warm hart toedragen. De avond startte met de nieuwjaarsreceptie op Industriepark Kleefse Waard, thuishaven van Ome Joop’s Tour. Drukbezocht en op passende wijze de hand geschud van Matthijs Buddingh (foto). Hij gaat aan de slag voor de gemeente Nijmegen om verbinding tot stand te brengen in de regio. Aansluitend had ik een geanimeerd gesprek met Peter Hoeve, adviseur en coach van www.effedoen.nl

Met Toni van Antonio Shining en Places ben ik vervolgens naar de nieuwjaarsreceptie gegaan van TOV, de Turkse Ondernemings Vereniging, die plaatsvond in Burgers Bush’. Onze burgervader Ahmed Marcouch was eveneens aanwezig en zijn speech bezorgde me een warm gevoel: ‘werk met elkaar samen, ongeacht achtergrond, zonder verloochening aan de eigen identiteit in een maatschappij waarbij oog moet worden behouden voor en hulp moet worden gegeven aan, hen die die het nodig hebben. Laat ons allen daar gehoor aan geven.’

Woorden die aansluiten bij de doelstellingen die sinds jaar en dag ook de missie van Ome Joop’s Tour vormen.